Vi er en døgninstitution for børn anbragt uden forældre og for
familier. Vi arbejder på at følge udviklingen og behovet fra
kommunernes side. 

Glostrup Observationshjem
fejrede 50 års jubilæum d. 20/5 2017

Der kom rigtig mange tidligere ansatte og ”børn” til et hyggeligt arrangement med pølsevogn og stort kagebord.

Kom til Jubilæumsfest

Glostrup Observations- og Behandlingshjem fyldte 50 år - kom til åbent hus d. 20/5 2017 .

Den fleksible døgninstitution

Forstander Mette Ove er blevet interviewet til Socialpædagogen om, hvordan vi arbejder med at være en fleksibel og moderne døgninstitution.